باشگاه ستارگان

محسن خلیلی

محسن خلیلی

فوتبالیست

حامد لک

فوتبالیست

حنیف عمران زاده

فوتبالیست

شراره رخام

بازیگر
امیر اپیکور

امیر اپیکور

خواننده

امین امینم

خواننده

امین قاسمی نژاد

فوتبالیست
حامد پاکدل

حامد پاکدل

فوتبالیست

سینا عاشوری

فوتبالیست

شهنام شهابی

بازیگر
علی شجاعی

علی شجاعی

فوتبالیست

علی نعمتی

فوتبالیست

فراز کمالوند

سرمربی فوتبال

فرشاد فرجی

فوتبالیست

محمد شریفی

فوتبالیست

مهدی شیری

فوتبالیست

مهدی عبدی

فوتبالیست

مهدی مهدی خانی

فوتبالیست

مرتضی فنونی زاده

فوتبالیست

فلور نظری

بازیگر

شیث رضایی

فوتبالیست

زهره حمیدی

بازیگر

رضا نوروزی

فوتبالیست

رابعه اسکویی

بازیگر

امیرحسین فشنکچی

فوتبالیست

امیرحسین صادقی

فوتبالیست
مهدی امیر آبادی

مهدی امیر آبادی

فوتبالیست
مهدی پاشازاده

مهدی پاشازاده

مهدی پاشازاده
021-79958