باشگاه ستارگان

محسن خلیلی

محسن خلیلی

فوتبالیست
حامد لک

حامد لک

فوتبالیست
حنیف عمران زاده

حنیف عمران زاده

فوتبالیست
شراره رخام

شراره رخام

بازیگر
امیر اپیکور

امیر اپیکور

خواننده
امین امینم

امین امینم

خواننده
امین قاسمی نژاد

امین قاسمی نژاد

فوتبالیست
حامد پاکدل

حامد پاکدل

فوتبالیست
سینا عاشوری

سینا عاشوری

فوتبالیست
شهنام شهابی

شهنام شهابی

بازیگر
علی شجاعی

علی شجاعی

فوتبالیست
علی نعمتی

علی نعمتی

فوتبالیست
فراز کمالوند

فراز کمالوند

سرمربی فوتبال
فرشاد فرجی

فرشاد فرجی

فوتبالیست
محمد شریفی

محمد شریفی

فوتبالیست
مهدی شیری

مهدی شیری

فوتبالیست
مهدی عبدی

مهدی عبدی

فوتبالیست
مهدی مهدی خانی

مهدی مهدی خانی

فوتبالیست