شستشوی روز سوم بعد از کاشت مو

شستشوی روز سوم بعد از کاشت مو

برای شستن موهای کاشته شده در روز سوم ابتدا مقداری آب گرم روی سر اسپری می کنید، بعد از آن مقداری از فوم را روی قسمت کاشت اسپری می کنید در حدی که کل قسمت را پوشش دهد، البته بدون دخالت دست. 5 دقیقه صبر می کنید سپس با اسپری آب گرم و به حالت افشانه کف را از روی سر تمیز می کنید و همین کار را برای 3 مرتبه تکرار می کنید و در مرحله آخر از همان فوم برای شستشوی قسمت بانک مو هم استفاده می کنید و با توجه به اینکه محدودیتی برای تمیز کردن قسمت بانک مو ندارید می توانید از دست، ابر، لیف یا گاز استریل استفاده کنید در نهایت حتما برای کنترل شرایط سرتان به تیم پشتیبانی عکس ارسال کنید.


و در صورتیکه توضیحات را کامل متوجه نشدید با شماره ای که با شما تماس گرفته شده تماس بگیرید.


021-79958