شستشوی روز پنجم تا دهم پس از کاشت مو

شستشوی روز پنجم تا دهم پس از کاشت مو

از روز پنجم تا دهم پس از کاشت مو می توانید حدود 10 دقیقه زیر دوش غیر مستقیم بایستید، سپس فوم را روی سر اسپری کرده و 5 دقیقه صبر می کنید و مجدد 2 دقیقه زیر دوش غیر مستقیم می ایستید؛ قسمت بانک مو را هم با گاز استریل یا ابر یا لیف کامل تمیز کنید و در نهایت پماد موپیروسین را به محل برداشت می زنید. به جهت کنترل شرایط سرتان حتما به تیم پشتیبانی عکس ارسال کنید.

021-79958